» » Песня Сержа Танкяна про Нагорный Карабах

Песня Сержа Танкяна про Нагорный Карабах
Translated Lyrics (English)

We've always lived on these lands,
Reaped and Harvested these fields,
Generations sprung from your rivers,
Children born from your mountains,

The public mask of tradition,
The struggle for liberation or death,
The enemy's gaze at your terrain,
Our smiles at your bosom,
At your bottomless will.

We're going to sing with our fists
With the tricolor flag of justice,
Humanitarian love of peace
With the holy blessing of a child's face,
We are going to prevail with culture
We are going to prevail with culture
We are going to prevail by being Armenian.

Translated Lyrics (Russian)

Мы всегда жили на этих землях,
Сеяли и собирали на этих полях,
Поколения выходили из этих рек,
И младенцы рождались из этих гор.

Мы известны традицией-
Борьба за свободу, или смерть!
Под взором врага на твои земли,
И с улыбкой из недр твоих,
Улыбаясь твоей бездонной воле. Мы будем петь нашими кулаками
С трехцветным флагом справедливости,
Гуманной любовью к миру
Со святого благословения детского лица,
Мы победим культурой
Мы победим культурой
Мы победим будучи Армянами.

Original Lyrics (Armenian)

Մենք միշտ ապրել ենք այս հողերում,
Քաղել ու հնձել այս դաշտերում,
Սերունդներ բխել քո գետերից,
Մանուկներ ծնուել քո լեռներից

Հանրային դիմակ ավանդական,
Ազատագրական պայքար կամ մահ,
Դշնամու աչքը տարածքներիդ,
Մեր ժպիտները քո ծոցերին,
Քո անհատակ կամքին,

Մենք պիտի երգենք բռունցքներով,
Արդարութեան դրոշ երագոյնով,
Մարդկայնութեան սէր խաղաղութեան,
Մանուկի դէմքին սուրբ օրհնութեամբ,

Մենք պիտի հաղթենք մշակույթով
Մենք պիտի հաղթենք մշակույթով
Մենք պիտի հաղթենք մեր Հայութեամբ։

Добавить комментарий

  • izbu141izbu58izbu74izbu91izbu132izbu70izbu76
   izbu100izbu138izbu148izbu68izbu97izbu99izbu25
   izbu125izbu20izbu61izbu16izbu60izbu124izbu11
   izbu53izbu1izbu79izbu44izbu31izbu35izbu67
   izbu3izbu4izbu5izbu133izbu66izbu9izbu10
   izbu129izbu13izbu14izbu15izbu16izbu21izbu23
   izbu24izbu81izbu27izbu28izbu30izbu2izbu32
   izbu33izbu34izbu77izbu36izbu37izbu41izbu12
   izbu45izbu46izbu49izbu139izbu54izbu56izbu57
   izbu98izbu62izbu64izbu65izbu8izbu6izbu71
   izbu72izbu73izbu75izbu78izbu80izbu82izbu83
   izbu84izbu85izbu86izbu87izbu88izbu89izbu92
   izbu93izbu94izbu96izbu102izbu103izbu104izbu105
   izbu107izbu108izbu109izbu110izbu111izbu112izbu113
   izbu114izbu117izbu118izbu119izbu120izbu122izbu126
   izbu127izbu130izbu134izbu135izbu136izbu137izbu143
   izbu144izbu145izbu146izbu147
 • Или водите через социальные сетиПоследние комментарии

и где такие люди живут ?просто твари!!!
The tone the snow gives forth when walking reveals a lot about snow conditions underfoot. Resonance, the sound quality that permeates an object, in its vibrational tone reveals much about the nature of the object. A falcon can see a 10 cm object from a distance of 1.5 kilometers. Can you think of anything more important that personal freedom of choice in thought? When planning soft furnishings, it is best to be more conservative. The larger agri-business causes its fruits to grow, the more the taste of its products seems to fall bland. Salmon are famous for their ability to taste their way back up to waters from which they originated. With the ranges that you are sure to land, and the textures that are easily available to you, shopping for UAE soft furnishings becomes a pleasure. Snowshoeing and cross-country skiing are great aerobic exercise. Language in nature is a great challenge to de-code. This particular example can also shed light on how the sense of ego operates within the realm of nature - more on that below.| And as you consciously change the energy which you are feeling you at the same time alter the energy which you are emitting to the world around you. If bad credit rating is the issue, the borrower would probably have to wait for some time, until the credit score is improved, before applying for the same again. When we have an angel reading they have the opportunity to communicate through someone that is more in touch with them so they are able to clearly get the message to us. 2- They are emotional, shy and moody, but also poetic and romantic. 1- These people are energetic, radiant and authoritative. Why not set out today with the intention of seeing how many people you can get to smile? We developed a system to drain water out of the pipe after use and turning the source off on cold nights. Regular use of aromatherapy is a gentle and effective way of maintaining good health.

Visit site: http://v.ht/yKLc

http://v.ht/pj1I
http://v.ht/xDab
http://v.ht/fUL0
http://v.ht/RmvB
http://v.ht/CDcy
Наш сервис осуществляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество.

Только по этому мы и принимаем удалённых работников, которые будут выполнять работу, то есть проставлять лайки и получать за это деньги.

Для того чтобы стать нашим удалённым работником и начать ставить лайки, и заработать за это 45 руб. за 1 проставленный лайк.

Вам достаточно просто пройти реристрацию на нашем сайте. > http://like-money.ru/ <

Вывод заработанных средств происходит каждый день в течении пары минут.
XYZ|國中基測|基測|基測歷&
#23622;試題|命題光碟|基測ߑ
3;心|基測試題滿1000送200

http://xyz.net.tw/
>喜多福食品,乾拌麵
5292;拌麵,乾麵,呷什麵&#
65292;關廟麵,手工麵,手&
#20316;麵 https://www.sidofu.net/
Твари ебаные.гореть вам в аду пидоры!!!!!!
Хайп
Сатана тебе бро тебе бы бошку отпилить.сука конечная шлюха игил!!!!
Твари ебаные!!!!!!
В белом, с розовыми волосами тату-мастер Яна Мигами
https://vk.com/migami

https://sun1-10.userapi.com/c7003/v7003597/60a00/-_3ThfbFDPE.jpg
Всё это в фильме было. Я смотрел эту версию